Make your own free website on Tripod.com


 


Couple  views of  Masjid Raya Taman Yasmin


 


  


 


Gb. Atas - MASJID RAYA TAMAN YASMIN PADA 12-12-2009


Sekilas Info Masjid Raya Taman Yasmin, Bogor

Untuk meningkatkan iman dan taqwa masyarakat muslim kepada Allah SWT. di kompleks Perumahan Taman Yasmin, perlu tersedianya sarana yang memadai berupa Islamic Center dimana masjid adalah sebagai intinya. Dengan disediakannya lahan Fasos/Fasum oleh pihak Pengembang/Developer yang peruntukannya adalah untuk masjid, maka cita-cita masyarakat muslim di kompleks Perumahan Taman Yasmin untuk mempunyai sebuah masjid raya yang representatif dapat menjadi kenyataan.

Pada tahun 2001 terbentuklah Panitia Pembangunan Masjid Raya Taman Yasmin yang telah berhasil melaksanakan pembangunan Tahap I berupa pembuatan fondasi dan pendirian tiang-tiang beton bangunan masjid pada tahun 2002.

Namun, pelaksanaan pembangunan masjid raya ini terkendala oleh satu dan lain hal sehingga terhenti sementara. Salah satu kendala yang dialami Panitia adalah besarnya usaha dan dana yang diperlukan untuk mewujudkan bangunan masjid secara lengkap berukuran 1600 m2 ber lantai tiga diatas tanah seluas 3500 m2 berikut fasilitas-fasilitas penunjangnya. Oleh karena itu perlu adanya upaya dan strategi baru untuk menyiasati agar pelaksanaan pembangunan masjid dapat terlaksana namun tidak terlalu membebani masyarakat muslim dalam kondisi ekonomi yang belum baik. Dalam perkembangan selanjutnya, dibentuk Panitia Pembangunan Tahap II pada akhir tahun 2007, dimana kemudian diputuskan bahwa masjid dengan rancangan baru akan dibangun dua lantai saja (lantai bawah dan lantai atas) dengan bangunan utama seluas sekitar 950 m2 (termasuk selasar depan, kiri dan kanan).

Dengan demikian maka pelaksanaan pembangunan masjid berpedoman pada keputusan tersebut. Struktur bangunan ini diselesaikan dalam waktu enam bulan sejak awal Februari s/d Agustus 2008 dimana bangunan sudah dapat digunakan untuk sholat Jum’at perdana pada Jum'at 15 Agustus 2008 dengan Khatib/Imam Ketua MUI Kota Bogor Bapak KH Adam Ibrahim dan dilanjutkan sambutan Bapak Walikota Bogor H. Diani Budihato usai sholat Jum'at. Pada akhir bulan Desember 2009 seluruh fasilitas masjid telah lengkap tinggal memperindah dengan pagar dan taman yang akan dilaksanakan oleh DKM. Kepanitiaan pembangunan telah menyelesaikan tugasnya dan dibubarkan oleh Yayasan pada tanggal 3 Desember 2009.


PENYALURAN DANA PEMBANGUNAN FASILITAS PENDIDIKAN (TK Islam/Madrasah)

Sumbangan/infak dapat dikirimkan melalui sarana sbb.:


  1. Bank BRI Unit Cimanggu, Bogor No Rek. 4799-01-000947-50-6 a/n TK Islam Ar Raudhah

  2. Bank BRI Unit Cimanggu, Bogor No Rek. 4799-01-002218-53-9 a/n Madrasah Diniyah Ar Raudhah

  3. Tunai:  

    a. Melalui Bendahara Pengelola PGTKI (Bp. H. Budhi Santoso) Jl. Bambu Ori Raya No. 7

    Taman Yasmin, Bogor, HP 085218000225

    b. [bagi Warga Perumahan Taman Yasmin] - dapat juga melalui kotak-kotak infaq yang ditempatkan di Masjid Raya Taman Yasmin.


MUTIARA QUR'AN DAN HADIST

KEUTAMAAN MEMBANGUN MASJID

"Barangsiapa membangun masjid untuk mencari ridha Allah, niscaya Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga" (Hadist Qudsi)

KEUTAMAAN MEMAKMURKAN MASJID

"Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk" (QS. At Taubah 18)

JANJI ALLAH BUAT YANG BERINFAQ

"Wahai Bani Adam! Lakukanlah infaq, pasti akan Aku limpahkan kurnia kepadamu. Sesungguhnya Yaminullah (gudang nikmat dan kelebihan-Nya) sangat berlimpah ruah, tidak akan susut sedikitpun siang ataupun malam" (Hadist Qudsi)

 

PERINGATAN ALLAH BAGI YANG BAKHIL

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan hartanya yang Allah berikan kepada mereka dari kurniaNya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka, tapi justru buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak dihari kiamat dilehernya. Dan kepunyaan Allah segala peninggalan di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan" (Q.S. 3 Ali Imran 180)

 

MENAFKAHKAN HARTA DIJALAN ALLAH

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Mengetahui." (Q.S. 2 Al Baqarah 261).